Nasi specjaliści

Dr n. med. Bartosz Sikorski

Oculomedica - Dr n. med. Bartosz Sikorski

Chirurg przedniego odcinka oka oraz witreoretinalny. Zajmuje się operacyjnym leczeniem urazów oka.

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studiował w University of Oxford (UK), Imperial College London (UK) oraz Harvard University (USA).

Fellow of European Board of Ophthalmology (Paryż, Francja). Członek American Academy of Ophthalmology (AAO), Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), European Association for Vision and Eye Research (EVER) oraz kolegiów redakcyjnych m.in. Journal of Ophthalmology oraz International Journal of Ophthalmic Research.

Od 2004 roku członek Zespołu Optycznego Bioobrazowania Instytutu Fizyki UMK, w ramach którego skonstruowano pierwszy na świecie spektralny tomograf optyczny (OCT). W 2012 roku przedstawił podczas kongresu AAO w Chicago pierwsze na świecie wyniki klinicznego zastosowania angiografii OCT, w 2017 roku w Rzymie biometrię OCT, zaś w 2018 roku keratometrię i topografie OCT. Dr Sikorski współpracuje również z Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz z Laboratorium Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest członkiem ICTER w Warszawie. Wraz z polską firmą Optopol rozwija nowe komercyjne zastosowania badań obrazowych w okulistyce.

Stypendysta m.in. Fundacji Lanckorońskich, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, Innowator, Krok w Przyszłość, W.I.S.E. USA, Harvard University. Odbył staż z chirurgii szklistkowo-siatkówkowej w Moorfields Eye Hospital w Londynie. Za doktorat przedstawiający nową metodę diagnostyczną siatkówki otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Łączny wskaźnik cytowań (Impact Factor) Dr. Sikorskiego wynosi około 600 punktów.

Współautor /wraz z dr. Janem Kucharczukiem/ „Atlasu diagnostyki i leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”. Pracuje w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Pomysłodawca i współzałożyciel Specjalistycznego Ośrodka Okulistycznego Oculomedica.

Zapisz się

Zapraszamy do umówienia się na wizytę przez Internet.

Zobacz więcej