Konferencja naukowo-szkoleniowa 2019

Sesja Pielęgniarska

5.04.2019 r., Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz

konferencja@oculomedica.pl


15.30 – 16.00    rejestracja uczestników i kawa na dobre popołudnie 

16.00 – 16.05    otwarcie konferencji

Dr n. med. Zofia Sikorska / OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

Dr n. med. Bartosz Sikorski / Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy; OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

16.05 – 16.45 Praktyka pielęgniarska oparta na faktach.

Dr n. o zdr. Katarzyna Rzepka / 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy; Bydgoska Szkoła Wyższa

16.45 – 17.10 Witrektomia – na czym polega, kiedy i po co ją wykonujemy.

Dr n. med. Bartosz Sikorski / Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy; OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

17.10 – 17.40 przerwa kawowa

17.40 – 18.15 Koleżeństwo i etyka zawodowa. Czy zachowujemy się etycznie w praktyce zawodowej.

Kpt. mgr Iwona Żuczek / 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy; Bydgoska Szkoła Wyższa

18.15 – 18.50 Chore oko w chorym ciele – zatory i zakrzepy naczyń siatkówki.

Dr n. med. Zofia Sikorska / OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy