Cennik

W cenniku znajdą Państwo ceny podstawowych usług. Wszyscy pacjenci otrzymują paragon z kasy fiskalnej. Jeśli chcą Państwo otrzymać rachunek proszę o tym fakcie poinformować personel rejestracji. Świadczymy również usługi w ramach umowy z NFZ, w tym operacje usunięcia zaćmy.

 

Nazwa usługiCena
W I Z Y T Y
Dr n. med. Zofia Sikorska / spec. chorób oczu240 zł
Dr n. med. Bartosz Sikorski / spec. chorób oczu240 zł
Dr n. med. Adriana Laudencka / spec. chorób oczu240 zł
Dr n. med. Magdalena Pol / spec. chorób oczu240 zł
Dr n. med. Grzegorz Czajkowski / spec. chorób oczu240 zł
lek. med. Paweł Suchoń / spec. chorób oczu220 zł
lek. med. Katarzyna Skoczylas-Piechowiak / spec. chorób oczu220 zł
lek. med. Patrycja Sypniewska / spec. chorób oczu220 zł
lek. med. Paweł Reisner / spec. chorób oczu220 zł
lek. med. Agnieszka Kryszak-Bykowska / spec. chorób oczu220 zł
lek. med. Izabela Wawra / spec. chorób oczu220 zł
lek. med. Mateusz Michalak180 zł
Wizyta z płukaniem dróg łzowych250 zł
Wizyta z usunięciem ciała obcego250 zł
Wizyta z usunięciem szwów250 zł
Wizyta kwalifikacyjna do operacji zaćmy300 zł
Wizyta kontrolna po operacji zaćmy150 zł
Wizyta kwalifikacyjna do iniekcji anty-VEGF z SOCT380 zł
Wizyta kontrolna po iniekcji anty-VEGF80 zł
Wizyta kwalifikacyjna do małych zabiegów chirurgicznych150
Wizyta kwalifikacyjna do IPL300
D I A G N O S T Y K A
SOCT plamki z opisem (1 oko)80 zł
SOCT tarczy nerwu wzrokowego z opisem (1 oko)80 zł
SOCT komórek zwojowych (GCC) z opisem (1 oko)80 zł
SOCT jaskrowe: nerw wzrokowy i GCC z opisem (1 oko)160 zł
Angio-OCT z opisem (1 oko)80 zł
Angiografia fluoresceinowa z opisem (2 oczu)300 zł
Zdjęcie kolorowe bez kontrastu (1 oko)30 zł
Ultrasonografia z opisem (1 oko)70 zł
Pachymetria (1 oko)30 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (1 oko)30 zł
Pole widzenia (1 oko)50 zł
Komputerowa diagnostyka zespołu suchego oka (2 oczu)200 zł
Z A B I E G I
Kapsulotomia laserowa YAG (1 oko)400 zł
Laseroterapia siatkówki (1 zabieg)380 zł
Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w jaskrze (1 oko)350 zł
Irydotomia laserowa (1 oko)450 zł
Aplikacja zatyczek punktów łzowych400 zł
IPL w leczeniu zespołu suchego oka (1 sesja)450 zł
Podanie sterydu do gradówki220 zł
C H I R U R G I A
Usunięcie zaćmy z soczewką standardową3200 zł
Dopłata do zaćmy powikłanej400 zł
Usunięcie zaćmy z soczewką z filtrem światła niebieskiego od 4100 zł
Usunięcie zaćmy z soczewką torycznąod 5100 zł
Usunięcie zaćmy z soczewką wieloogniskowąod 5800 zł
Usunięcie zaćmy z soczewką wieloogniskową torycznąod 7500 zł
Usunięcie zaćmy zewnątrztorebkowe3500 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatu Avastin900 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea / Lucentis1600 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatu Beovu2000 zł
Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdex4500 zł
Usunięcie kępek żółtychod 1000 zł
Usunięcie gradówki, torbieli, guzkaod 800 zł
Usunięcie skrzydlikaod 1200 zł
I N N E
E-recepta50 zł
Zaświadczenie100 zł
Teleporada100 zł
Ksero za zgodność z oryginałem (1 strona)3 zł

Finansowanie

Zapraszamy do zapoznania się ze sposobami finasowania zabiegów.
(NFZ, prywatnie, raty)

Finansowanie świadczeń

Zabiegi prywatne

Istnieje możliwość wykonania wszystkich zabiegów i badań diagnostycznych odpłatnie, w tym w systemie ratalnym.

Kontrakt z NFZ

W ramach umowy z NFZ wykonujemy m. in. operacje usunięcia zaćmy, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF, laseroterapię siatkówki, laseroterapię w jaskrze, angiografię fluoresceinową, USG, pachymetrię, badanie pola widzenia i tonometrię.

Zobacz więcej