UE

Realizowane projekty UE

OCULOMEDICA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego OCULOMEDICA Sp. z o.o. w celu opracowania nowych metod diagnostyki obrazowej oraz udoskonalenie algorytmów postępowania z zakresu okulistyki.” na podstawie umowy POIR.02.01.00-00-0009/19-01 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone  będą badania prowadzące do opracowania nowych metod diagnostyki obrazowej oraz udoskonalenia algorytmów postępowania z zakresu okulistyki.

Planowane efekty:

Innowacyjne procedury lecznicze:

– opracowanie nowatorskiej metody diagnostyki obrazowej rogówki z wykorzystaniem nowatorskiej techniki czasowo-częstotliwościowej tomografii optycznej STOC

– opracowanie nowatorskiej metody diagnostyki obrazowej siatkówki i naczyniówki z wykorzystaniem czasowo-częstotliwościowej tomografii optycznej STOC

Całkowita wartość projektu: 15.673.550,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 8.620.452,50 zł

Zapisz się

Zapraszamy do umówienia się na wizytę przez Internet.

Zobacz więcej