Podstawowe usługi

Iniekcje doszklistkowe

Oculomedica - Iniekcje doszklistkowe

Iniekcja doszklistkowa to zabieg podania substancji czynnej do wnętrza gałki ocznej.

Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF (Elyea, Lucentis, Avastin) stosuje się w przypadku chorób siatkówki, szczególnie w postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), w retinopatii cukrzycowej, wysokiej krótkowzroczności oraz po zakrzepach naczyń siatkówki.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest jedną z głównych przyczyn upośledzenia widzenia u osób po 50 roku życia. Choroba uszkadza centralny obszar siatkówki zwany plamką, który odpowiedzialny jest za dobre widzenie. AMD występuje w dwóch postaciach: suchej i mokrej (wysiękowej).

W postaci wysiękowej AMD w centrum siatkówki pojawiają się nieprawidłowe naczynia. Są one kruche i mogą pękać powodując przeciek płynu oraz krwawienie. Bez leczenia pogorszenie widzenia może postępować szybko i być znaczne.

Nowoczesną metodą leczenia wysiękowego AMD jest podawanie do ciała szklistego leków hamujących powstawanie patologicznych naczyń krwionośnych. Podstawowym celem takiej terapii jest zahamowanie postępu choroby. U części pacjentów może dojść do poprawy ostrości wzroku. U części jednak, pomimo leczenia, AMD może postępować. Jeżeli terapię rozpocznie się w zaawansowanym stadium choroby to szanse na poprawę widzenia są mniejsze. Nie istnieje jednak w chwili obecnej żaden inny skuteczny sposób leczenia tego schorzenia.

Leczenie rozpoczyna się od 3 wstrzyknięć do ciała szklistego podawanych w odstępach miesięcznych. Ten etap terapii służy nasyceniu tkanek substancją aktywną. W następnej fazie leczenia ewentualne podanie kolejnych iniekcji uzależnione jest od ostrości wzroku pacjenta i wyniku badania optycznej koherentnej tomografii (SOCT). Pacjent kontrolowany jest zazwyczaj raz w miesiącu.

Podstawowe informacje

Czas trwania

zabieg trwa około 10 min, a łączny pobyt na oddziale to około 2 godziny

Finansowanie

NFZ, prywatnie, raty


Wskazania

  • wysiękowa postać AMD
  • retinopatia cukrzycowa z makulopatią
  • obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu naczyń siatkówki
  • neowaskularyzacja w przebiegu wysokiej krótkowzroczności

Przeciwwskazania

  • aktywny stan zapalny powierzchni oka

Niezbędne dokumenty

Pobierz wzory dokumentów

Przebieg zabiegu

Zabieg wykonywany jest na sali operacyjnej, w znieczuleniu miejscowym, zazwyczaj jest zupełnie niebolesny. Po zabiegu możliwy jest przejściowy wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, co sporadycznie wymaga podania leków w postaci kropli, a jeszcze rzadziej wykonania punkcji komory przedniej oka. Po zabiegu przez kilka dni oko może być umiarkowanie zaczerwienione i bardziej wrażliwe. Czasami może być obecny podspojówkowy wylew krwi, który wchłania się samoistnie w ciągu kilkunastu dni.

Podczas zabiegu istnieje ryzyko powstania powikłań, z których do najcięższych należą: jałowe bądź bakteryjne (rzadziej grzybicze) zapalenie wnętrza gałki ocznej, odwarstwienie siatkówki, wylew krwi do ciała szklistego, uszkodzenie soczewki. Ciężkie powikłania mogą być przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku, choć zdarzają się niezwykle rzadko, w mniej niż w 1% przypadków. Jednak ich wystąpienia nie można całkowicie wykluczyć pomimo prawidłowo wykonanego zabiegu.

Przed iniekcją oraz bezpośrenio po niej pacjent zakrapla do oka krople antybiotykowe.

Finansowanie

Zapraszamy do zapoznania się ze sposobami finasowania zabiegów.
(NFZ, prywatnie, raty)

Zapisz się

Zapraszamy do umówienia się na wizytę przez Internet.

Zobacz więcej