Konferencja naukowo-szkoleniowa 2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W trosce o zdrowie Uczestników oraz zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego o odwołaniu wydarzeń, w których udział bierze duża liczba pracowników służby zdrowia postanowiliśmy odwołać tegoroczną Konferencję. Wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone.​

Zapraszamy do udziału w Konferencji w przyszłym roku w dniach 9-10 kwietnia 2021 roku.

 

Program z abstraktami kursów i wystąpień w PDF

konferencja@oculomedica.pl


Kursy

3.04.2020 r., Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187, Bydgoszcz

14.15 – 15.40 Orzecznictwo okulistyczne – wybrane aktualne zagadnienia.

Dr n. med. Wiktor Stopyra / Szpital Okulistyczny MW-med w Krakowie

15.55 – 17.20 Różnicowanie zmian melanocytarnych naczyniówki. 

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak / Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

17.35 – 19.00 Patologiczne łzawienie w praktyce ambulatoryjnej i klinicznej. Nowości w leczeniu niedrożności dróg łzowych.

Dr n. med. Radosław Różycki / Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 

 

Program Konferencji

4.04.2020 r., Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187, Bydgoszcz

9.00      rejestracja uczestników i kawa na dzień dobry 

9.55      otwarcie konferencji

Dr n. med. Zofia Sikorska / OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

Dr n. med. Bartosz Sikorski / Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy; OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

10.00 – 10.25 Zaburzenia widzenia w chorobach demielinizacyjnych – diagnostyka, różnicowanie, leczenie.

Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek / Klinika Neurologiczna, X Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

10.25 – 10.50 Przerzuty do błony naczyniowej – różnicowanie i aktualne strategie postępowania.

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak / Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

10.50 – 11.15 Autofluorescencja – praktyczne zastosowania kliniczne.

Dr n. med. Maciej Gawęcki / Poradnia Okulistyczna „Dobry Wzrok” w Gdańsku; Oddział Okulistyczny, Szpital Specjalistyczny w Chojnicach

11.15 – 11.30 Kiedy orzekamy niepełnosprawność u pacjenta jednoocznego? 

Dr n. med. Wiktor Stopyra / Szpital Okulistyczny MW-med w Krakowie    

11.30 – 11.40  dyskusja

11.40 – 12.15  przerwa kawowa 

12.15 – 12.45 Przeszczepy warstwowe – aktualne wskazania i techniki.

Prof. dr hab. med. Anna Machalińska / I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

12.45 – 13.15 Najczęściej spotykane w Polsce choroby odzwierzęce w okulistyce – praktyczny punkt widzenia.

Dr n. med. Piotr Borkowski / Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

13.15 – 13.40 Wiotkość powieki górnej (floppy eyelids syndrom), a zagrożenie życia.

Dr n. med. Radosław Różycki, Dr Dominika Białas / Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 

13.40 – 13.55 Jak odnieść sukces terapeutyczny w leczeniu pacjentów z AMD?

Dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek / Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13.55 – 14.05 dyskusja

14.05 – 15.00 obiad

15.00 – 15.10 Spojrzenie w przyszłość – doustne leczenie wysiękowej postaci AMD. 

Dr n. med. Bartosz Sikorski / Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy; OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy

15.10 – 15.35 Wyzwania chirurgii szklistkowo-siatkówkowej. 

Dr n. med. Sławomir Cisiecki / Oddział Okulistyczny, Szpital dr. K. Jonschera w Łodzi; Centrum Medyczne Julianów w Łodzi

15.35 – 16.15 Badanie OCT w diagnostyce jaskry. 

Dr n. med. Jan Kucharczuk / X Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

16.15 – 16.35 Kiedy warto zastosować laseroterapię mikropulsami?

Dr n. med. Zofia Sikorska / OCULOMEDICA Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny w Bydgoszczy